Haemme toteuttajia digitaalisten hakemustyöpajojen kehitysvaikutus- ja muut rahoitusmahdollisuudet -osioihin vuodelle 2021!

20.10.2020

Finnpartnership järjestää yhteistyössä Business Finlandin Developing Markets Platform -alustan ja Fingon kanssa kuukausittaisia hakemustyöpajoja (pl. heinäkuu) vuonna 2021. Työpajat järjestetään digitaalisesti Microsoft Teamsin kautta joka toinen kuukausi englanniksi ja joka toinen kuukausi suomeksi. Lue lisää hakemustyöpajoista täältä.

Haemme digitaalisiin hakemustyöpajoihin toteuttajia työpajojen 1) kehitysvaikutus- ja 2) muut rahoitusmahdollisuudet -osioihin vuodelle 2021. Osiot voidaan toteuttaa joko saman toimijan toimesta tai erikseen. Pyydämme tarjouksia koko vuoden hakemustyöpajojen (11 kpl) toteuttamisesta.  

Kehitysvaikutusosioissa osallistujat perehdytetään konkreettisesti kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG:t) kenttään, hankkeiden vastuullisuuteen ja ihmisoikeusasioihin sekä Suomen kehityspoliittisiin tavoitteisiin. Osiossa käydään läpi, miten omasta yritystoiminnasta voi löytää kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita ja miten niistä voisi kertoa. Tässä työpajan osassa kerrotaan lisäksi, miten näitä asioita voi tuoda esiin rahoittajille, esimerkiksi Finnpartnership-hakemusta tehdessä.

Muut rahoitusmahdollisuudet -osiossa tavoitteena on kertoa osallistujille eri rahoitusmahdollisuuksista, jotka avautuvat oman yritystoiminnan kehitysvaikutukset tunnistamalla. Toiveissa on ajantasaisen infopaketin tarjoaminen osallistujille sen hetkisistä rahoitusmahdollisuuksista ja ajankohtaisista rahoitushauista  kehittyville markkinoille Finnpartnership- ja Business Finland -rahoitusten lisäksi.

Kehitysvaikutusosion toivottu pituus on noin 60 min, ja rahoitusmahdollisuusosion noin 30-45 min. Työ sisältää kuukausittaisen puheenvuoron lisäksi esityksen päivittämisen ja valmistelun kutakin työpajaa varten.

Odotamme kokemusta pk-yritysten kanssa toimimisesta sekä kestävän kehityksen tavoitteiden vankkaa tuntemusta ja koulutuskokemusta. Toimijalla tulee olla valmiudet pitää hakemustyöpajaosio sekä suomeksi että englanniksi, ja tuottaa näitä varten omat materiaalinsa. Käytännönläheinen lähestymistapa työpajan teemoihin ja yrityselämän esimerkkien tuominen osaksi esityksiä nähdään tarjouksessa positiivisina elementteinä. Toteuttajalta toivotaan innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja, joilla työpajaosallistujia voidaan osallistaa työpajassa esim. SDG-asioiden oppimisessa. Myös mahdollinen sijaisjärjestely on tärkeä tuoda esiin tarjouksessa, sillä koko vuoden hakemustyöpajapäivät päätetään vuoden 2020 lopussa.

Tarjouksen voi lähettää sekä molempien kokonaisuuksien toteuttamisesta että erikseen vain toisesta kokonaisuudesta. Tarjouksessa tulee selkeästi eritellä, kumpaa kokonaisuutta tarjous koskee vai koskeeko se molempia kokonaisuuksia.

Pyydämme kirjallisia tarjouksia, joissa on kokonaisuuden hinta sekä alustava suunnitelma sisällöstä ja toteutustavasta 12.11.2020 mennessä osoitteeseen fp@finnpartnership.fi.

 

Hakemustyöpajan esimerkkiagenda:

8.30 Tervetuloa ja johdanto

8.40 Työpajaosallistujien esittelykierros

9.00 Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksia

9.15 Liikekumppanuustuen hakeminen: Mitä on liikekumppanuustuki

10.15 Tauko

10.30 Liikekumppanuustuen hakeminen: Hakuohjeet ja -lomakkeet

11.10 Matchmaking-palvelu yritysten yhdistämiseen

11.30 Lounas

12.10 Järjestöpuheenvuoro

12.30 Yritystoiminnan kehitysvaikutukset

13.30 Tauko

13.40 Muut rahoitusmahdollisuudet kehittyville markkinoille

14.20 Keskustelua ja kysymyksiä

14.45 Työpaja päättyy

 

Mahdolliset lisätiedustelut (huomaathan, että hinnan osalta emme vastaa kyselyihin):

Kaisa Arkkila
Collaboration Coordinator, Finnpartnership
kaisa.arkkila@finnpartnership.fi