Haemme Grants Coordinatoria kehitysyhteistyön ja yksityisen sektorin yhteistyön asiantuntijaksi

1.12.2020

Finnpartnership-ohjelma hakee 1.1.2021 alkaen kehitysyhteistyön ja yksityisen sektorin yhteistyön asiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävään valittu henkilö toimii ulkoministeriön Finnpartnership-ohjelman ja Business Finlandin Developing Markets Platform -alustan yhteisenä asiantuntijana, jonka tehtävänä on edistää kehitysyhteistyön kriteerien mukaisia kehitysmaihin suuntautuvia vastuullisia yksityisen sektorin hankkeita. 

Finnpartnership on ulkoministeriön rahoittama ja Finnfundin operoima ohjelma, joka tukee suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten ja muiden toimijoiden pitkäaikaista kaupallista yhteistyötä. Developing Markets Platform (DevPlat) on Business Finlandin alusta, joka kokoaa yhteen palvelut kehittyvistä markkinoista kiinnostuneille yrityksille. Finnpartnership ja DevPlat tiivistävät yhteistyötä tavoitteenaan saada enemmän niin yritysten kuin yritysten ja järjestöjen välisiä kaupallisia hankkeita, joilla on positiivisia kehitysvaikutuksia. 

Grants Coordinator tekee tiivistä yhteistyötä  Business Finlandin DevPlat-tiimin ja Finnpartnershipin kanssa. Hän toimii Finnpartnershipin ohjelmajohtajan ohjauksessa. Tehtävä on määräaikainen  ja kestää nykyisen Finnpartnership-ohjelmakauden loppuun 31.12.2021 saakka.

Grants Coordinatorin vastuulla ovat  seuraavat tehtävät:

  • Neuvonta rahoitushakemusten laadinnassa liittyen kehitysyhteistyön kriteerien, Agenda 2030 -tavoitteiden ja kehityspoliittisten tavoitteiden huomioimiseen.  
  • Neuvonta hankkeiden kehitysvaikutuksiin ja tuloksellisuuteen liittyvien osioiden vahvistamiseksi  
  • Muu hankkeiden kehittämiseen ja implementointiin liittyvä tuki, kuten neuvonta kohdemaiden toimintaympäristöstä, tuki paikallisten kumppanien löytämiseen kohdemaista sekä kansalaisjärjestökentästä.
  • Tuki vaikuttavien ja korkealaatuisten konsortiohankkeiden aktivointiin.
  • Muu DevPlat-alustan ja Finnpartnership-ohjelman yhteistyöhön liittyvä tuki, kuten koulutus tai toiminnan kehittäminen.

Grants Coordinatorilta edellytetään laajaa kokemusta kehitysyhteistyöstä, yksityisen sektorin yhteistyöstä, Suomen yrityskentästä ja kehitysmaaliiketoiminnasta. Edellytämme lisäksi sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen tehtävän vakavaraisessa yrityksessä, joka kannustaa ja panostaa henkilöstönsä kehittymiseen.

Tavoitteenamme on esteetön, monimuotoinen työyhteisö.

Hakijan toivotaan hakemuksen ja CV:n yhteydessä toimittavan myös ratkaisunsa alla kuvattuun tehtävään, joka havainnollistaa tulevaa työtehtävää, 15.12.2020 mennessä.

TEHTÄVÄ:

Muodosta todellinen tai kuvitteellinen konsortio kehitysmaahan suuntautuvan kaupallisen hankkeen ympärille. Toimiala voi olla mikä tahansa, pois lukien Finnpartnership-ohjelman kieltolistan toimialat. 

Hankkeessa tulee olla vähintään 3 toimijaa, joista yhden on suositeltavaa olla kansalaisjärjestö tai oppilaitos.

Hankkeen tulee olla rahoituskelpoinen Business Finlandin Developing Markets Platformin ja/tai Finnpartnershipin tai molempien rahoitukseen.

Tuotoksessa määritellään lyhyesti:

  • Hanke ja sen tavoitteet 
  • Suuruusluokkaa kuvaava budjetti
  • Toimijat ja niiden roolit (huom. kansalaisjärjestö- ja oppilaitostoimijoilla voi olla kaupallinen tai ei-kaupallinen rooli ks. Finnpartnership-liikekumppanuustuen ehdot)
  • Kehitysvaikutukset
  • Kunkin toimijan tavoitetila rahoituksen jälkeen

 

Lisätietoja tehtävästä antaa arkisin klo 9.00–15.00 Finnpartnershipin ohjelmajohtaja Birgit Nevala, puh. 044 357 0811.

 

Hakuaika päättyy: 15.12.2020 23:59

 
 

Hae tehtävää tämän linkin kautta!