Finnpartnershipin tuorein kehitysvaikutusraportti on julkaistu

20.12.2019

Finnpartnershipin vuoden 2019 kehitysvaikutusraportti on julkaistu!

Raportissa tarkastellaan 105 vuonna 2015 liikekumppanuustukea saaneen hankkeen tähänastisia tuloksia ja kehitysvaikutuksia. Hankkeet kohdistuivat yhteensä 40 kehitysmaahan Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla sekä Euroopassa.

Tuensaajien raportoinnin mukaan hankkeiden myötä on mm. perustettu 15 tytär- tai yhteisyritystä sekä solmittu 36 muuta pitkäaikaista kumppanuussuhdetta kohdemaassa toimivan yrityksen kanssa. Hankkeiden myötä on suoraan tai epäsuorasti työllistetty lähes 1 000 henkilöä. Hankkeiden kautta katalysoitiin tuensaajien raportoinnin mukaan yhteensä lähes 19 miljoonaa euroa investointeja hankkeiden kohdemaihin.

Lisäksi liikekumppanuustukihankkeet ovat vaikuttaneet positiivisesti mm. sukupuolten väliseen tasa-arvoon, koulutuksen ja tietotaidon lisääntymiseen sekä ympäristöön. Lue lisää hankkeiden tuloksista ja kehitysvaikutuksista tuoreesta raportista!