Finnpartnershipin tuorein kehitysvaikutusraportti on julkaistu!

2.12.2020

Finnpartnershipin vuoden 2020 kehitysvaikutusraportti on julkaistu!

Raportissa tarkastellaan 60 vuonna 2016 liikekumppanuustukea saaneen hankkeen tähänastisia tuloksia ja kehitysvaikutuksia. Hankkeet kohdistuivat yhteensä 26 kehitysmaahan Aasiassa, Afrikassa, sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla.

Tuensaajien raportoinnin mukaan hankkeiden myötä on mm. perustettu 9 tytär- tai yhteisyritystä sekä solmittu 15 muuta pitkäaikaista kumppanuussuhdetta kohdemaassa toimivan yrityksen kanssa. Hankkeiden myötä on suoraan tai epäsuorasti työllistetty noin 1 000 henkilöä. Hankkeiden kautta katalysoitiin tuensaajien raportoinnin mukaan yhteensä noin 9 miljoonaa euroa investointeja hankkeiden kohdemaihin.

Lisäksi liikekumppanuustukihankkeet ovat vaikuttaneet positiivisesti mm. sukupuolten väliseen tasa-arvoon, koulutuksen ja tietotaidon lisääntymiseen sekä ympäristöön. Lue lisää hankkeiden tuloksista ja kehitysvaikutuksista tuoreesta raportista!

Lue kehitysvaikutusraportti tästä!