Finnpartnershipin tammikuun Matchmaking-työpaja Tampereella yhdisti lukuisat Namibian markkinoista kiinnostuneet toimijat ja delegaation Oniipasta

Finnpartnership järjesti 30. tammikuuta Namibian markkinoihin keskittyneen Matchmaking-työpajan Tampereella yhteistyössä Uusyrityskeskus Ensimetrin sekä Namibian kunniakonsulin Timo Palanderin kanssa. Työpajan keskiössä olivat osallistujat eli yritykset ja muut toimijat, jotka pääsivät ideoimaan hankkeita ja omaan toimialaan liittyviä mahdollisuuksia Namibiassa sektoreittain jaotelluissa pienryhmissä. 

 

Työpajasta kiinnostuneiden määrä ylitti Finnpartnershipin odotukset, ja saimmekin noin 50-päisen, aktiivisen yleisön. Kuva: Finnpartnership.                       

 

Työpajaan osallistui delegaatio Oniipan kaupungista Namibiasta mukanaan konkreettisia hankeaihioita ja tarpeita, joita esiteltiin tapahtumassa suomalaisyrityksille. Delegaatiossa olivat mukana Oniipan kaupunginjohtaja Mr. Junias Jakob, Oniipan pormestari Mr. Ndalimela Tsenayo Kambonde , sekä oniipalainen yritysjohtaja ja monialayrittäjä Robby Amadhila Roama Gates yrityksestä. Namibian delegaatio toi puheissaan toistuvasti esille Suomen ja Oniipan kaupungin väliset tiiviit ja  erityiset suhteet, esimerkiksi Pohjois-Namibian vanhin sairaala on aikanaan perustettu suomalaisen toimesta.  Tilaisuuteen otti osaa myös Suomen Namibian suurlähettiläs H.E. Bonny Haufiku.

 

 

Suomen Namibian suurlähettiläs H.E. Bonny Haufiku lausui tilaisuuden alkusanat. Kuva: Finnpartnership

 

Puolipäiväinen tapahtuma herätti runsaasti kiinnostusta ja keräsi lopulta noin 50-päisen yleisön Tampereen Technopolikselle sekä sai aikaan aktiivista hankeideointia ja yhteystietojen vaihtoa Namibian-markkinoista kiinnostuneiden toimijoiden kesken. Työpajan tarkoituksena oli aloittaa keskusteluita ja synnyttää konkreettisia uusia hankkeita Namibiassa yleensä ja erityisesti Oniipan kaupunkialueella, missä on tarvetta suomalaisosaamiselle mm. kaupunkisuunnittelussa ja -kehittämisessä, rakentamisessa, jätehuollossa sekä uusiutuvan energian alalla.

 

Finnpartnership esitteli seminaari lyhyesti liikekumppanuustuen ja Matchmaking-palvelun – työpajan päähuomio oli suomalaistoimijoiden ja Oniipan delegaation välisissä kohtaamisissa ja hankeideoinnissa. Kuva: Finnpartnership

 

Työpajassa tutustuttiin myös lyhyesti Finnpartnershipin liikekumppanuustukeen ja käytiin läpi Finnpartnershipin Matchmaking-palvelu, jotta osallistujat pystyisivät hyödyntämään näitä palveluita osana hankkeitaan. Työpajaosallistujat jaettiin iltapäivästä toimialasektorin mukaan pienryhmiin, joissa mm. ideoitiin hankkeita ja yhdessä toimimisen synergiaetuja. Kahvitauollakin keskustelut kävivät kuumina, ja puolipäiväinen seminaari tuntui jäävän useammallekin osallistujalle lyhyeksi ajaksi jakaa ajatuksia aiheesta muiden osallistujien kanssa!

 

Tilaisuudessa osallistujat jakautuivat sektoreittain pienryhmiin ideoimaan. Kuva: Finnpartnership

 

 

Finnpartnership tahtoo kiittää kaikkia aktiivisia tapahtumaan osallistuneita, Namibian Suomen suurlähettilästä H.E. Bonny Haufikua, kunniakonsuli Timo Palanderia, Tampereen Uusyrityskeskus Ensimetriä sekä Namibian delegaation jäseniä onnistuneesta päivästä ja toivotamme menestystä tilaisuudesta alkunsa saanneille hankkeille!