Finnpartnershipin kehitysvaikutusraportti 2021 on julkaistu

22.12.2021

Finnpartnershipin tuore kehitysvaikutusraportti esittelee 68 vuonna 2017 liikekumppanuustukea saaneen hankkeen vaikutuksia ja tuloksia. Tuetut hankkeet kohdistuivat 34 eri kohdemaahan 18 eri toimialalla.

Vaikka koronaviruspandemia on vaikuttanut hankkeisiin merkittävästi, ovat ne tuottaneet merkittäviä tuloksia. Hankkeiden kautta on mm. solmittu yli 30 pitkäaikaista liikekumppanuutta joko uuden yrityksen tai sopimuskumppanuuden muodossa. Hankkeista seitsemän oli oppilaitosten tai kansalaisjärjestöjen onnistuneesti toteuttamia tukitoimintohankkeita, joissa vahvistettiin kohdemaan paikallisyhteistöjen kapasiteettia.

Hankkeiden kautta kohdemaihin on investoitu lähes viisi miljoonaa euroa, sekä vaikutettu positiivisesti mm. sukupuolten väliseen tasa-arvoon, koulutuksen ja tietotaidon lisääntymiseen sekä ympäristöön. 

Hankkeet ovat myös tukeneet Suomen kehityspoliittisia pyrkimyksiä edistämällä kestävän kehityksen tavoitteita (SDGt) sekä Suomen kehityspolitiikan painopisteitä.

Voit tutustua raporttiin kokonaisuudessaan täällä!

Kehitysvaikutusraportti ei ole vielä kokonaisuudessaan saavutettava. Saavutettavuusmuokkaukset pyritään tekemään mahdollisimman pian.