Finnpartnershipin Doing Business with Finland -seminaarit Länsi-Afrikassa kokosivat yhteen paikalliset ja suomalaiset yritykset Accrassa ja Cotonoussa

5.3.2019

Finnpartnership järjesti helmikuussa Doing Business with Finland -seminaarit Ghanan Accrassa 26.2. ja Beninin Cotonoussa 28.2. Seminaarit toivat yhteen ghanalaiset ja beniniläiset yritykset sekä joukon suomalaisia yrityksiä. Lisäksi parikymmentä Länsi-Afrikan markkinoista kiinnostunutta suomalaisyritystä lähettivät markkinointimateriaalinsa Finnpartnershipille, joka edusti yrityksiä tilaisuuksissa.

Ensimmäinen matkan Doing Business with Finland -seminaareista järjestettiin Ghanan Accrassa 26.2. Seminaarin fokussektoreina olivat koulutus, ICT sekä maatalous. Seminaariin osallistui yhteensä noin 80 henkeä, ja valtaosa heistä edusti paikallisia yrityksiä näiltä valituilta sektoreita. Monet yrityksistä edustivat maataloussektoria, joten suomalaiselle maatalousosaamiselle on selvästi kysyntää Ghanassa. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Finnpartnershipin paikalliskumppanin NBSSI:n sekä Suomen Nigerian suurlähetystön, Business Finlandin sekä Ghanan Tanskan suurlähetystön kanssa.

 

Accran DBF-seminaariin osallistui useampia paikallisia naisyrittäjiä. Kuva: Finnpartnership

 

Osallistujille esiteltiin sekä Finnpartnershipin että Finnfundin palvelut ghanalaisille yrityksille sekä liuta suomalaisfirmoja, jotka parhaillaan etsivät liikekumppania Ghanasta. Finnpartnership edusti tilaisuudessa noin 20 suomalaisyritystä, jotka eivät itse päässeet paikan päälle, mutta toivoivat silti löytävänsä sopivan liikekumppanin. Tämän lisäksi paikalla oli edustajia kuudesta suomalaisyrityksestä.

 

Finnpartnershipin Senni Muiniekka ja Kaisa Arkkila esittelivät mm. Finnpartnershipin ja Finnfundin palvelut sekä edustivat noin 20 suomalaisyritystä, jotka eivät itse päässeet paikalle seminaariin. Kuva: Finnpartnership

 

Tilaisuudessa saatiin kuulla lisäksi kuulla kiinnostava puheenvuoro ghanalaiselta yrittäjältä Gilbert Kofi Awuahilta, joka toimii tällä hetkellä suomalaisyrityksen edustajana Ghanassa. Hän kertoi kokemuksistaan toimimisesta suomalaisten kanssa ja toi esiin sekä Suomen että Ghanan vahvuuksista liiketoimintaympäristöinä.

 

Gilbert Kofi Awuah osallistui tilaisuuteen pitämällä kiinnostavan puheenvuoron suomalais-ghanalaisesta yhteistyöstä ja bisneskulttuurien yhteensovittamisesta näiden kahden maan välillä. Kuva: Finnpartnership

 

Ghanan jälkeen matka jatkui Beniniin, jossa järjestettiin Doing Business with Finland -seminaari Cotonoussa 28.2. Seminaarissa keskityttiin etenkin koulutuksen, metsäalan ja maatalouden sektoreihin. Paikalla oli noin 25 beniniläisyritystä, kaksi suomalaisyritystä ja kaikkiaan noin 50 henkeä kuuntelemassa Suomen ja Beninin välisistä liiketoimintamahdollisuuksista. Lisäksi Finnpartnership edusti tilaisuudessa noin 20 suomalaisyritystä, jotka ovat kiinnostuneita löytämään liikekumppanin Beninistä. Seminaari järjestettiin yhteistyössä APIEx:n (Agence de Promotion des Investissements et des Exportations) ja Beninin kauppakamarin kanssa.

 

APIEx:n johtaja Laurent Gangbes piti yhden tilaisuuden avauspuheenvuoroista. Kuva: Présidence de la République du Bénin

 

Seminaarissa kiinnostusta herätti etenkin Finnpartnershipin esityksen Exporting to Finland -osuus ja sektorikohtainen tieto trooppisista hedelmistä, pähkinätuotteista ja turismista. Esimerkiksi cashew-pähkinöiden tuotanto tuo Beninissä merkittäviä tuloja paikalliselle, alueelliselle ja kansalliselle taloudelle: sen osuus maataloustuotteiden viennistä on 25 % (CIR Benin). Tuotannon oletetaan kasvavan 55 % prosenttia vuosien 2015 ja 2025 välillä.

 

Matchmaking-pöytä Cotonoun seminaarissa. Kuva: Présidence de la République du Bénin

 

Finnpartnership kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja osallistujia seminaareista!