Finnpartnership tarjoaa jatkossa liikekumppanuustuen asiakkaille hankkeiden ihmisoikeusvaikutuksiin keskittyvää maksutonta konsultointia

8.10.2020

Finnpartnership haluaa tukea jatkossa liikekumppanuushankkeita ihmisoikeus- ja yhteiskuntavaikutuksien saralla ja tästä johtuen tarjoaa jatkossa liikekumppanuustuen asiakkaille hankkeiden ihmisoikeusvaikutuksiin keskittyvää konsultointia. Konsultointi on asiakkaille maksutonta. Konsultointia tarjotaan niille hankkeille, joihin arvioidaan sisältyvän enemmän riskejä hankkeen ihmisoikeusvaikutuksien näkökulmasta. Konsultointitoimeksiantoja varten on koottu kesän 2020 aikana kuudesta konsulttitoimistosta koostuva konsulttipooli, joka toteuttaa liikekumppanuushankkeisiin liittyviä toimeksiantoja. Toimeksiannot toteutetaan aina luottamuksellisesti Finnpartnershipin, asiakkaan ja toimeksiannon toteuttavan konsultin välillä.

Liikekumppanuustuen asiakas voi käyttää 1-2 konsultin työpäivää hankkeen ihmisoikeusvaikutuksien tunnistamiseksi ja selvittämiseksi. Tarjottavan palvelun fokus on konsultin kanssa käytävässä keskustelussa, jonka aikana käydään läpi hanketta ja siihen liittyviä eri näkökulmia, mahdollisuuksia ja riskejä, ihmisoikeus- ja yhteiskuntavaikutuksien näkökulmasta katsottuna. Liikekumppanuustuen asiakkaalta palvelun hyödyntäminen vaatii ainoastaan ajan konsultin kanssa käytävää keskustelua varten. Toivomme, että prosessi tarjoaa liikekumppanuustuen asiakkaille lisätietoa, joka auttaa edelleen kehittämään hankesuunnitelmaa. Konsultin kanssa käytävän keskustelun lopputuloksena syntyy asiakkaan käyttöön jäävä raportti, jota voi jatkossa hyödyntää esimerkiksi viestinnässä mahdollisten rahoittajien tai muiden tärkeiden sidosryhmien suuntaan. Konsultoinnin lopputuloksena syntyvän raportin tarkoitus ei ole toimia kattavana ihmisoikeus- ja yhteiskuntavaikutusten arviointina vaan nostaa hankkeesta esille merkittäviä näkökulmia ja mahdollisuuksia. Konsultointia tarjotaan Finnpatnershipin toimesta liikekumppanuustukea saaneille yrityksille.

Finnpartnership on tarjonnut jo tätä ennen ja tarjoaa myös jatkossa laajemmin hankkeiden ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin keskittyvää konsultointia. Myös tämä konsulttipalvelu on asiakkaille maksutonta, ja sitä tarjotaan hankkeille, joihin arvioidaan esimerkiksi maa- tai toimialakontekstin johdosta sisältyvän enemmän riskejä. Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksien konsultointia liikekumppanuushankkeille toteuttaa oma erillinen konsulttipoolinsa.

Jos olet jo liikekumppanuustuen asiakas, ja koet hankkeesi tarvitsevan tukea erityisesti ihmisoikeusnäkökulmasta tai haluaisit selvittää tähän liittyviä kysymyksiä osana hanketta, olethan yhteydessä suoraan Finnpartnershipiin. Voimme yhdessä käydä hanketta läpi ja arvioida, voisiko hankkeen tueksi tarjota lisätukea konsultoinnin ja hankkeen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuvaikutuksien kartoittamisen avulla.

Yhteyshenkilö Finnpartnershipissa liittyen ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksien sekä ihmisoikeusasioiden konsultointiin:
Senior Programme Officer Senni Muiniekka, senni.muiniekka@finnpartnership.fi, puh. 040 749 2529