Finnpartnership kutsuu suomalaisyrityksiä keskustelemaan maatalouden kehityksestä, ruokaturvallisuudesta ja kehitysmaiden maaseudun haasteista IFAD:n kanssa 1.10.2021!

12.8.2021

Kansainvälinen maatalousrahasto (IFAD) on YK:n erityisjärjestö ja kansainvälinen rahoituslaitos, joka pyrkii kohdentamaan taloudellisia ja teknisiä resursseja maaseudun pienviljelijöille, jotta he voisivat kasvattaa ruoan tuotantoaan ja saada tuotteitaan helpommin markkinoille. Suomi osallistuu IFAD:n toimintaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti sekä panostaa sen rahoitusrakenteen kestävyyteen ja uudistumiseen.

Suomi osallistuu erityisen aktiivisesti IFAD:n yksityisen sektorin yhteistyön kehittämiseen. Siksi IFAD on halukas aloittamaan yhteistoimintaan tähtäävän dialogin sen työstä kiinnostuneiden suomalaisyritysten kanssa. Dialogin ensisijainen tavoite on luoda pitkäjänteinen keskustelualusta IFAD:n ja suomalaisyritysten välille, joka voi auttaa ratkaisemaan IFAD:n toimintaympäristön haasteita. Keskustelualusta on myös yrityksille mahdollisuus esitellä työtään IFAD:lle olennaisilla sektoreilla, ja se voi mahdollisesti myös johtaa pilottiprojekteihin tai muihin yhteistoimintamalleihin Finnpartnershipin tuen avulla. IFAD:ia kiinnostaa erityisesti ne suomalaisyritykset, joiden toiminnan keskiössä on informaatioteknologia, jota voi soveltaa maatalouden ja maaseudun haasteisiin. Tilaisuudessa keskustelun teemat rakentuvat myös nimenomaan siihen osallistuvien yritysten tietotaidon ympärille. Mahdollisia teemoja ovat mm. tarkkuusviljely ja luonnonvarojen hallinta, maaseudun ja maatalouden finanssiteknologia, ilmastonmuutos ja muuttuva maatalous, sekä pienviljelijät ja digitalisaatio.

Finnpartnership järjestää virtuaalisen keskustelutapahtuman IFAD:lle ja yhteistoiminnasta kiinnostuneille yrityksille 1.10.2021 klo 12-14 Suomen aikaa. IFAD:n asiantuntijat kertovat tapahtumassa työnsä keskeisistä haasteista, ja yrityksillä on tässä yhteydessä mahdollisuus kertoa mahdollisista ratkaisuistaan.

IFAD, Finnpartnership ja muut Team Finland -toimijat toivottavat kiinnostuneet yritykset tervetulleiksi ja keskustelevat osallistujien pyynnöstä heidän kanssaan myös erikseen tilaisuuden jälkeen.

 

Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä!

Ilmoittautumisen deadline on 28.9.2021.

 

Finnpartnership antaa mielellään lisätietoja sähköpostitse: matchmaking(a)finnpartnership.fi.