Finnpartnership kutsui ELY-keskuksien Team Finland -koordinaattorit koolle marraskuussa

Finnpartnership koulutti Suomen ELY-keskuksien Team Finland -koordinaattoreita 16. marraskuuta Helsingissä. Koulutuksen tarkoituksena oli tehdä liikekumppanuustuki ja sen hakeminen koordinaattoreille entistäkin tutummaksi. Lisäksi tapahtuman tarkoituksena oli toimia verkostoitumis- ja tiedonvaihtotapahtumana Finnpartnershipin ja maakuntien toimijoiden välillä. Finnfundin rahoituspalvelut koulutettaville esitteli rahoituspäällikkö Jussi Tourunen. Finnpartnership kuuluu Suomen ELY-keskuksien kanssa yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien organisaatioiden Team Finland –verkostoon.

Tapahtumasta saatiin koordinaattoreilta hyvää palautetta, ja kohtaamisten myötä syntyi jo muutamia aloitteita maakuntien hakemustyöpajojen järjestämiseksi uusilla paikkakunnilla. Finnpartnership suunnittelee parhaillaan vuoden 2019 maakuntatyöpajojen paikkakuntia ja aikatauluja. Maakuntatyöpajat vastaavat Finnpartnershipin Helsingissä kuukausittain järjestämiä hakemustyöpajoja, missä esitellään kaikki olennainen liikekumppanuustuesta ja sen hakuprosessista.

Jos toivot, että Finnpartnership tulee paikkakunnallesi esittelemään liikekumppanuustukea ja sen hakuprosessia esim. kansainvälistymistapahtuman yhteyteen tai erillisen hakemustyöpajan muodossa, ota yhteyttä Finnpartnershipin Senni Muiniekkaan,  senni.muiniekka@finnpartnership.fi

Vuonna 2018 Finnpartnershipin maakuntatyöpajoja on järjestetty mm. Kuopiossa Team Finland EU-rahoituspäivän yhteydessä sekä Seinäjoella itsenäisenä hakemustyöpajana.

 

Haluamme kiittää kaikkia TF -koulutukseemme osallistuneita aktiivisia Team Finland -koordinaattoreita –  tavataan maakunnissa ja jatketaan sujuvaa yhteistyötä!

 

Iso osa Suomen ELY-keskuksien TF-koordinaattoreista koolla Finnfundin tiloissa Uudenmaankadulla. Muutama osallistuja oli mukana Skypen kautta. Kuva: Finnpartnership

avaa sulje