Finnpartnership etsii konsulttia kehitysvaikutusverkkosisällön tuottamiseen

4.10.2019

Onko sinulla kynä hallussa, osaat analysoida ja esitellä yrityshankkeiden tuottamia kehitysvaikutuksia ja tunnet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet?

Finnpartnershipin verkkosivujen kehitysvaikutuksia käsittelevä sivu uusitaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Etsimme parhaillaan konsulttia muotoilemaan sivun tekstirakenne uudelleen sekä tuottamaan tarvittava uusi tekstisisältö.

Kehitysvaikutuksia käsittelevän sivun tarkoituksena on
ainakin

  • avata keskeisille suomalaisille sidosryhmille (mukaan lukien liikekumppanuustuen hakijat) kehitysmaissa tapahtuvien yksityisen sektorin hankkeiden synnyttämiä kehitysvaikutuksia esimerkiksi temaattisesti tai sektoreittain
  • Avata lyhyesti kestävän kehityksen tavoitteita (SDG:t) ja niiden yhteyttä yksityisen sektorin hankkeisiin
  • Antaa liikekumppanuustuen hakijoille vinkkejä oman hankkeen tai hankeidean kehitysvaikutusten tunnistamiseen ja niiden merkitykseen
  • Kuvata kehitysvaikutusten merkitystä Finnpartnershipin hankearviointiprosessissa ja hankeraportoinnissa, mukaan lukien liikekumppanuustuen saajilta kerättävät seurantaraportit
  • Listata edellä mainittujen kannalta olennaisia linkkejä ja muita työkaluja

Eri asiasisältöjen esiin tuomisessa voi hyödyntää Finnpartnershipin verkkosivuilla jo olemassa olevia ratkaisuja kuten pudotusvalikoita. Konsultin ei kuitenkaan tarvitse itse tehdä muutoksia sivupohjaan tai viedä tekstisisältöjä sivuille, vaan Finnpartnership vastaa näistä vaiheista.

Finnpartnershipin toiveena on, että kehitysvaikutussivu on päivitetty ennen joulua.

Lähetä meille vapaamuotoinen esittely itsestäsi/yrityksestäsi, työnäyte, lyhyt ehdotuksesi kehitysvaikutussivun rakenteesta ja sisällöstä sekä tarjous viimeistään 31.10. osoitteeseen patrik.bredbacka@finnpartnership.fi.