Finnpartnership: Hakemustyöpaja 14.5.2020 (ilm. viimeistään 6.5.2020) Microsoft Teams -etäyhteydellä

  • tapahtumapäivä
    14.05.2020

  • tapahtumapaikkaMicrosoft Teams -etäyhteys

Työpajassa opit arvioimaan oman projektisi soveltuvuuden Finnpartnership-rahoitukseen (liikekumppanuustuki) sekä tekemään hakemuksen.

Finnpartnership järjestää hakemustyöpajoja Helsingissä kerran kuussa. Työpajoihin voit ilmoittautua mukaan täältä. Tervetuloa!

Liikekumppanuustuki-rahoituksen lisäksi työpajassa esitellään kehittyvien maiden yrityksiä, jotka etsivät parhaillaan liikekumppania Suomesta ja jotka Finnpartnership on alustavasti tarkistanut. Nämä yritykset löytyvät myös julkisesta Matchmaking-tietokannasta.

Lisäksi työpajoissa käydään läpi yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusasioita erityisesti kehitysmaissa toimimisen näkökulmasta sekä yritystoiminnan positiivisia vaikutusmahdollisuuksia kehitykseen. Tätä kautta avautuu myös uudenlaisia jatkorahoitusmahdollisuuksia sellaiselle yritystoiminnalle, jonka voidaan katsoa edesauttavan kestävää kehitystä esimerkiksi luomalla työpaikkoja, kehittämällä tasa-arvoa, parantamalla ympäristön tilaa tai lisäämällä energiatehokkuutta. Tunnistamalla oman toiminnan vaikutukset kohdemaan kehitykseen ja osaamalla viestiä niistä, voi yritys päästä yhteistyöhön kansainvälisten järjestöjen (YK, EU ym.) kanssa sekä löytää uusia rahoitusmahdollisuuksia jatkuvasti kasvavasta vaikuttavuussijoittamisen kentästä. Hakemustyöpaja toimii tähän johdantona.

Lisäksi hakemustyöpajassa esitellään lyhyesti Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksia. Hakemustyöpajan jälkeen on mahdollisuus jäädä Finnpartnershipin ja Kymppi-hankkeen järjestämille SDG-jatkoille klo 15.15-17, jossa on mahdollista syventää osaamistaan kestävän kehityksen tavoitteista Kymppi-hankkeen ja Finnpartnershipin asiantuntijoiden avulla.

Työpajat ovat avoimia myös kehitysmaissa toimiville kansalaisjärjestöille, jotka voivat yritysten kanssa yhteistyössä tehdä voittoa tavoittelemattomia liiketoimintaa tukevia hankkeita. Jokaiseen työpajaan on varattu 15 minuutin järjestöpuheenvuoro. Työpajoissa on syntynyt hyviä yhteistyömalleja yritysten ja järjestöjen välille – järjestöosaaminen täydentää yritysosaamista juuri kehitysvaikutusten alueella.

Helsingin työpajat järjestetään pääsääntöisesti Ruoholahden Tähdessä (Porkkalankatu 22 A, 1. krs) kello 8.45-15.00 (paikka voi vaihtua ja lopullinen paikka ilmoitetaan aina osallistujille ohjelman mukana). Myös etäyhteys työpajaan on mahdollinen. Työpajaohjelma lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. Huom! Toukokuun 2020 hakemustyöpaja järjestetään pelkästään Teams-etäyhteydellä koronavirustilanteen vuoksi.

Hakemustyöpajat on tarkoitettu toimijoille, jotka voivat hakea liikekumppanuustukea eli suomalaisille tai suomalaisomisteisille yrityksille, järjestöille ja muille organisaatioille.

Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta pyydetään lyhyt kuvaus yrityksen nykyisestä liiketoiminnasta/toimialasta ja kuvaus siitä, millaisia liikekumppaneita kehittyviltä markkinoilta etsitään.

Ilmoittaudu hakemustyöpajaan tästä!

Tervetuloa!

Hakemustyöpajan ohjelma

8.45 Aamukahvi

9.00 Tervetuloa ja johdanto

9.10 Kaikkien osallistujien esittelykierros

9.25 Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksia

9.35 Liikekumppanuustuen hakeminen

10.35 Tauko

10.45 Liikekumppanuustuen hakeminen: keskustelu ja yhteenveto

11.15 Matchmaking-palvelu yritysten yhdistämiseen

11.30 Lounas

12.15 Järjestöpuheenvuoro

12.35 Know Your Impact: ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä kehitysvaikutukset

13.35 Muita kehitysrahoituksen kanavia

14.25 Keskustelua ja kysymyksiä

14.45 Työpajan lopetus – mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa klo 15.00 saakka.

15.15 SDG-jatkot: Syvempää tietoa kestävän kehityksen tavoitteista Kymppi-hankkeen ja Finnpartnershipin asiantuntijoiden kanssa

avaa sulje