Business Finland avaa kansainvälisen rahoitushaun yhteistyössä Eureka-verkoston kanssa

26.5.2020

Alkuperäinen uutinen Business Finlandin verkkosivuilla.

Business Finland avaa kansainvälisen rahoitushaun, Eureka POST-COVID-19 (Solutions for the next human high-impact pandemic), yhteistyössä Eureka-verkoston kanssa. Haun tavoitteena on synnyttää innovatiivisia yhteishankkeita, jotka tavoittelevat merkittävää taloudellista ja yhteiskunnallista vaikutusta COVID-19-koronavirustautiin tai vastaaviin pandemioihin liittyvän terveydenhoidon sovellusalueilla.

Rahoitusta voivat saada kansainväliset yhteishankkeet, joissa on vähintään kaksi osapuolta eri maista. Hankkeet voivat olla myös laajempia ja sisältää pk- ja suuryrityksiä sekä julkisen tutkimuksen organisaatioita. Business Finland varaa POST-COVID-19-haun hankkeiden rahoitukseen (1) miljoona euroa, mutta myös tätä laajemmat hankkeet ovat mahdollisia. Hakuun osallistuu keskeisiä eurooppalaisia yhteistyömaita sekä Kanada ja Etelä-Korea.

Business Finland voi rahoittaa suomalaisia osapuolia tälle hakukierrokselle osallistuvissa hankekonsortioissa. Rahoituksessa sovelletaan kansallisia rahoituskriteerejä sekä Business Finlandin Co-innovation-rahoituksen kriteereitä. 

Hankkeita valmistelevien suomalaisten osapuolten on otettava yhteyttä Business Finlandiin 15.6.2020 mennessä. Haku sulkeutuu 15.7.2020. 

Lue lisää Business Finlandin verkkosivuilta!