N.B. Finnpartnership’s funding situation has changed due to increase in demand, which is why the processing period of the applications registered in the application period of May 1st – June 30th, 2018 can become longer.

Huom! Finnpartnership-ohjelman rahoitustilanne on kysynnän kasvusta johtuen muuttunut, minkä takia hakujaksolla 1.5.-30.6.2018 rekisteröityjen hakemusten käsittelyaika voi pidentyä.

OBS! Finnpartnership-programmets finansieringssituation har förändrats på grund av ökningen i efterfrågan. Behandlingstiden för ansökningar som registreras under ansökningsperioden 1.5.-30.6.2018 kan följaktligen förlängas.

open close