Suomen Yrittäjänaisten Finnpartnership-tietoisku/Women Entrepreneurs of Finland’s Finnpartnership info webinar, May 25th, 2021, Online Event

  • event date
    25.05.2021

  • event locationMicrosoft Teams

(In English below)

Innokkaat nousevien talouksien naisyrittäjät haluavat vastata ympärillään kasvavaan erilaisten palvelujen tarpeeseen ja löytää ostajia laadukkaille, vastuullisesti valmistetuille tuotteilleen sekä ravitsemus- ja kosmetiikkateollisuuden raaka-aineilleen.

Finnpartnership-ohjelman rahallinen avustus kannustaa suomalaisyrityksiä käynnistämään pitkäaikaista liiketoimintaa kehitysmaiden yritysten kanssa esimerkiksi tuontitoiminnassa tai palvelupuolella yhteisyrityksen, franchising- tai lisensointiyhteistyön käynnistämisen kautta. Kysyntää palvelualalla on esimerkiksi vanhustenhoidossa, varhaiskasvatuksessa, yritysten tuki- ja koulutuspalveluissa, hyvinvointipalveluissa jne. Tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä liiketoiminnan avulla ja näin luoda kehitysmaihin pysyviä ja vastuullisia työpaikkoja Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden mukaisesti. Finnpartnership on yritysten mahdollisuus toimia osana kehitysyhteistyötä: luoda positiivista kehitystä ja samalla menestyä oman osaamisen kautta. Tuen enimmäismäärä on 200 000 € tai 400 000 €, riippuen tuen kuulumisesta de minimis -rajoitteen piiriin.

Tule linjoille kuulemaan lisää liikekumppanuustuesta Suomen Yrittäjänaisten Finnpartnership-tietoiskussa toukokuun 25. päivä kello 10.30-12.00!

Ilmoittaudu tämän linkin kautta viimeistään tiistaina 18.5.

Tilaisuudessa kerrotaan myös Pakistanin ja Sri Lankan naisyrittäjien kanssa myöhemmin syksyllä toteutettavasta digitaalisesta seminaarista, jossa etsitään kiinnostava liikekumppani mahdollisimman monelle niin suomalaiselle kuin paikallisellekin naisyrittäjälle. Pandemiatilanteen rauhoituttua tehdään mahdollisesti myös yrittäjänaisten oman delegaatiomatka Sri Lankalle tapaamaan uusia, molemmista maista tulevia liikekumppaneita.

Maailma on lähellä – menestytään yhdessä! Juuri nyt on hyvä aika rakentaa pohja yhteistyölle.


Women entrepreneurs in the emerging markets are excited to respond to the growing demand for different services and to find buyers for their sustainably produced quality products as well as raw materials in the nutrition and cosmetics industries.

The financial support of the Finnpartnership programme (Business Partnership Support) encourages Finnish companies to start long-term business partnerships with companies in the developing countries by, for example, importing, starting joint ventures or through franchising or licensing partnerships. There is demand in the service sector in for example elderly care, early childhood education, support and training services of companies, welfare services etc. The aim is to advance sustainable development with the help of business and this way create permanent and responsible jobs in accordance with the goals of Finland’s development policy. Finnpartnership offers companies a way to operate as part of development cooperation: to create positive development and at the same time succeed using the company’s own expertise. The maximum amount of support is 200 000 € or 400 000 €, depending on whether the support is considered to be de minimis support.

Come and hear more about Business Partnership Support at the Women Entrepreneurs of Finland’s Finnpartnership info webinar on May 25th at 10:30-12:00!

Register via this link by Tuesday, 18th of May.

At the event, we will also tell about the upcoming seminar organized later in the autumn together with Pakistani and Sri Lankan women entrepreneurs. At the seminar, the aim is to find an interesting partner to as many Finnish and local women entrepreneurs as possible. After the current situation with the pandemic has subsided, there will possibly be a separate delegation visit to Sri Lanka by women entrepreneurs where they will have the chance to meet new potential partners from both countries.

The world is near – let’s succeed together! The time to build a foundation for cooperation is now.