Nairobi Innovation Week, June 10-14th, 2019, Nairobi

  • event date
    10.06.2019

In English below

Nairobissa järjestetään Innovaatioviikko (http://innovationweek.co.ke) 10.-14.6.2019, joka tavoittelee tuhansia osallistujia (erityisesti yliopisto- ja startup-toimijoiden kautta), pääosin Keniasta. Viikon ohjelman keskiössä ovat innovaatiot, modernit ratkaisut sekä uudet kumppanuudet yksityissektorin, korkeakoulujen sekä muiden sidosryhmien kuten kansalaisjärjestöjen välillä tavoitteena ratkaista Keniassa ja alueella olevia monisyisiä paikallisten ihmisten elämään negatiivisesti vaikuttavia kehitysongelmia.

Suomi osallistuu viikon ohjelman valmisteluun strategisena kumppanina yhdessä Nairobin yliopiston, Kenian ministeriöiden sekä Unicefin kanssa.

Suomen suurlähetystö Nairobissa, Suomen ulkoministeriö, Fingo, Business Finland, Pelastakaa Lapset (Save the Children) järjestävät innovaatioihin ja kehitykseen keskittyvän matkaohjelman suomalaisille yrityksille ja korkeakouluille 10.-14. kesäkuuta 2019. Nairobin Innovaatioviikon ohjelman lisäksi viikon aikana tarjoutuu mahdollisuuksia tutustua mm. paikalliseen startup-toimijoihin, YK-järjestöihin sekä paikalliseen yksityissektorin ja julkishallinnon keskeisiin toimijoihin.
Viikon ohjelmassa on mm. tiistaina 11.6. järjestettävä Innovation for development and crisis -sivutapahtuma, johon voi ilmoittautua täällä. Samassa yhteydessä voi ilmoittautua 10.5. Team Finland -talolla järjestettävään pre-workshopiin, jossa kerrotaan Nairobin Innovaatioviikoista ja kyseisestä sivutapahtumasta tarkemmin.

Lisätietoa viikon ohjelmasta:

Ulkoministeriö
Ramses Malaty (edustuston päällikön sijainen), Nairobin suurlähetystö: ramses.malaty@formin.fi
Tony Paso (tiiminvetäjä), Ulkoministeriö: tony.paso@formin.fi
Annika Launiala (neuvonantaja, innovaatiot), Ulkoministeriö: annika.launiala@formin.fi

Lisätietoa löytyy myös alla olevasta esitteestä.

______________________________________________________________________________

Innovation Week (http://innovationweek.co.ke ) is held in Nairobi on 10th-14th June 2019 targeting thousands of participants (especially through universities and startups), mainly from Kenya. The focus of the week’s program is on innovation, modern solutions and new partnerships between the private sector, universities and other stakeholders, such as NGOs, to solve the developmental problems that have an impact on the lives of the people in the region.

Finland participates in the preparation of the week’s program as a strategic partner together with the University of Nairobi, Kenyan ministries and UNICEF.

Embassy of Finland in Nairobi, Ministry for Foreign Affairs of Finland, Fingo, Business Finland and Save the Children organize a travel program focusing on innovations and development for Finnish companies and universities 10th -14th June 2019. In addition to the Nairobi Innovation Week -program, there is an opportunity to network with local startups, UN organizations, and key players in the local private sector and public administration.
During the week, there will be a side event on Tuesday, June 11th hosted by Business Finland in cooperation with Save the Children Finland – you can sign up to the Innovation for Development and Crisis side event here. Via this link, you can also sign up to the pre-workshop of the side event, which will be held on May 10th at the Team Finland house in Helsinki. The pre-workshop will give you more information about the side event on June 11th as well as the Nairobi Innovation Week.

For more information, please contact:
Ramses Malaty (Deputy Head of Mission), Embassy of Finland in Nairobi: ramses.malaty@formin.fi
Tony Paso (Team Leader), Ministry for Foreign Affairs: tony.paso@formin.fi
Annika Launiala (Senior Adviser, Innovations), Ministry for Foreign Affairs: annika.launiala@formin.fi

More information can be also be found in the brochure below.

open close