Finnpartnership: Zambia Matchmaking event, 11 November 2020, Microsoft Teams

  • event date
    11.11.2020

  • event locationMicrosoft Teams

(in English below)

Finnpartnership järjestää yhdessä Sambian yksityissektorin kehittämisohjelman (AGS:n) ja Suomen Lusakan-suurlähetystön kanssa yritysten kohtaamisen verkossa 11. marraskuuta n. klo 9:30-11:30. Tapahtumassa metsä-, maatalous-, sekä ruoan tuotannon ja jalostuksen toimialoilla toimivat yritykset molemmista maista esittäytyvät toisilleen ytimekkäillä kahden PowerPoint-dian esityksillä ja kertovat millaista liikekumppania he etsivät. Sambiasta tilaisuuteen osallistuvat mm. tekniikka-alan yritys Meltcast Engineering Limited, joka on laajentamassa agriteknologian ja -laitteiden puolelle, ruuan prosessoinnissa toimiva Sylva Foods Solutions Ltd sekä ruoan tuotannossa toimivat Jakobz Realtors ja H + K Agri Limited.

Sambialaisyrityksillä on tukenaan Suomen rahoittama AGS-hanke (Accelerated Growth for SMEs in Zambia) ja suomalaiset voivat puolestaan pitkäkestoisen projektin alkuvaiheen rahoitukseen hakea Finnpartnershipin liikekumppanuustukea sekä Business Finlandin uutta Developing Markets Platform -rahoitusta. Avuksi on tarjolla myös suurlähetystön palvelut. Kaikki esitellään lyhyesti tilaisuudessa.

Digitaaliset ovet helppojen yhteyksien luomiseen ovat nyt todella auenneet Afrikan suuntaan! Parin tunnin panostuksella suomalaisyritys voi löytää liikekumppanin, tässä tapauksessa Sambiasta, sekä tarvittavat tukipalvelut ja rahoituksen. Todella paljon voidaan selvittää nykyään digitaalisesti matkustamisen sijaan.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 5.11. mennessä: kaisa.arkkila@finnpartnership.fi

Valmistaudu esittämään yrityksesi kahdella PowerPoint-dialla, jotka täytyy toimittaa Finnpartnershipille 5.11. mennessä.

Ohjeet esittelydioihin:

Kahteen diaan (ehdoton enimmäismäärä) tulee sisällyttää seuraavat:

1) Tuotteen kuva tai esim. palvelun havainnekuva ja lyhyt esittely

2) Yrityksen nimi ja yhteyshenkilön yhteystiedot

3) Määrittely siitä, millaista kumppania haetaan.


Finnpartnership organizes together with AGS (Accelerated Growth for SMEs) in Zambia programme and the Embassy of Finland in Lusaka a digital event where Finnish and Zambian companies have the chance to meet each other virtually on November 11th at 9:30-11:30. The event will focus on the sectors of forestry and agribusiness. At the event, companies from both countries will have the chance to introduce themselves with two PowerPoint slides and describe what kind of business partner they are looking for. From Zambia, participating companies include Meltcast Engineering Limited, a mechanical engineering company who is expanding their operations to agrotechnology, food processing company Sylva Foods Solutions Ltd as well as food producer companies Jakobz Realtors and H + K Agri Limited, among others.

The event also includes presentations by the AGS programme, Finnpartnership, Business Finland’s Developing Markets Platform and the Embassy of Finland in Lusaka. 

For Finnish companies:

Register to the event by 5 November by sending an email to kaisa.arkkila@finnpartnership.fi .

At the event, companies will present their services in two PowerPoint slides, which need to be sent to Finnpartnership by 5 November.

Instructions for the slides:

The slides (max. 2 PowerPoint slides) should include:

1) Picture of the product or an illustrative picture of the service and a short introduction.

2) Name of the company and contact information (a web page is not enough).

3) A definition of what kind of business partner the company/organization is looking for.

open close