News

Uzbekistan Education SDG Booster provided a platform initiating multiple new partnerships

03.12.2021

3.12.2021

Finnpartnership järjesti yhteistyökumppaneidensa kanssa kolmesta työpajasta koostuneen, Uzbekistanin koulutusalaan keskittyvän SDG Boosterin syys-marraskuussa 2021. Tapahtuma keräsi ennätysmäärän osallistujia ja työpajojen aikana syntyi useampia yhteistyöaihioita suomalaisten ja uzbekistanilaisten yritysten välille sekä  suomalaisyritysten yhteistarjoamia.

SDG Booster järjestettiin yhteistyössä Suomen ulkoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Education Finland -ohjelman, State Inspectorate for Supervision of Quality in Education under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistanin, Suomen Uzbekistanin kunniakonsulaatin ja UNICEF Uzbekistanin kanssa. Uzbekistanin ulkoministeriö oli myös kokonaisuuden merkittävä tukija. Työpajasarja keskittyi koulutuksen alalla seuraaviin sektoreihin: opettajankoulutus (sis. opettajien täydennyskoulutus), varhaiskasvatus, oppikirjat ja -materiaalit, ammattikoulutus ja digitaaliset ratkaisut edellä mainituilla tai muilla koulutussektorin aloilla. Työpajojen edetessä fokusta rajattiin vielä tarkemmin sopimaan Uzbekistanin tarpeisiin sekä yritysten tarjoamaan.

SDG Booster käynnistyi 28.9. yhteisellä tapaamisella suomalaisten ja uzbekistanilaisten osallistujien kesken, ja digitaalinen tapahtuma keräsi SDG Boosterien tähänastisen ennätysosallistujamäärän, yli 170 osallistujaa. Paikalla oli suomalaisten ja uzbekistanilaisten yritysten lisäksi myös valtiohallinnon toimijoita sekä Uzbekistanin UNICEF. Ensimmäisessä työpajassa esiteltiin Uzbekistanin koulutussektoriin liittyviä mahdollisuuksia, ja yritykset pääsivät esittäytymään toisilleen sekä kertomaan, minkälaisesta yhteistyöstä he ovat kiinnostuneita.

SDG Boosterin toisessa työpajassa 12.10. suomalaisyritykset kokoontuivat yhteen virtuaalisesti ja keskustelivat ryhmissä tarkemmin mahdollisista yhteisistä tarjoamista Uzbekistanin koulutussektorille. Keskustelujen aikana syntyi jo potentiaalisia yhteistarjoamia ja ryhmäkeskustelut loivat myös pohjaa SDG Boosterin viimeiselle työpajalle, jossa suomalaiset ja  paikalliset yritykset kohtasivat toisen kerran toisensa. Kolmas työpaja järjestettiin 9.11. ja työpajassa noin 50 suomalaista- ja uzbekistanilaista osallistujaa kävivät ryhmäkeskusteluja yhteistyömahdollisuuksista Uzbekistanissa. Työpajaan osallistui myös Uzbekstinanin UNICEF ja Islamic Development Bank, jotka kertoivat paikallistoiminnastaan ja yritysten yhteistyömahdollisuuksista heidän kanssaan.

SDG Boosterin kautta on syntynyt jo useampia kumppanuuksia ja SDG Boosterin järjestäjät tukevat mielellään osallistujia uusien yhteistyöaihioiden syntymisessä myös SDG Boosterin jälkeen.

Kiitos kaikille osallistujille ja järjestäjille erinomaisesta SDG Booster -tapahtumasta!

Share on social media