News

The terms and conditions of Business Partnership Support will change on January 1st, 2022

09.12.2021

9.12.2021

Finnpartnershipin uusi kolmivuotinen ohjelmakausi käynnistyy 1.1.2022 ja samalla uudistuvat myös liikekumppanuustuen ehdot.

Finnpartnershipin liikekumppanuustuen instrumenttikuvaus, hakuilmoitus, ehdot ja pakolliset liitteet ohjelmakaudella 2022‒2024 on julkaistu tämän uutisen lopussa ja ne ovat voimassa 1.1.2022 alkaen. Liikekumppanuustuen uusi hakulomake julkaistaan Asiointipalvelussa 12.1.2022. Mikäli liikekumppanuustukihakemus jätetään 1.-11.1. välisenä ajanjaksona, tulee hakemusta täydentää ministeriön ohjeiden mukaisesti 14 päivän sisällä hakemuksen vastaanottokuittauksen tiedoksiannosta.

 

Ehtojen keskeisiä uudistuksia ovat:

  • Myönnettävän tuen alaraja on 15 000 euroa hankehakemusta kohden.
  • Tukiprosentti LDC- ja LIC -maihin sekä OECD:n määrittelemiin 13 erittäin hauraaseen valtioon ml. Jordania (lue lisää täällä) tulee olemaan 85 % kaikissa muissa hanketyypeissä paitsi investointihankkeen toteuttavuussuunnitelmassa.
  • Olemassa olevan liiketoiminnan kehittämistä kohdemaassa voidaan tukea laajemmin ja tukea selvityksiä ja/tai koulutuksia liittyen esim. tuoteportfolion laajentamiseen, uusien alihankinta- tai vastaavien partnereiden löytämiseen, investointitarpeiden ja niiden rahoituksen selvittämiseen, työolojen parantamiseen/kehittämiseen, sekä toiminnan kehittämiseen vastuullisemmaksi.
  • Yrityksen kohdemaassa toimivan oman tai kehitysmaapartnerin henkilökunnan koulutusta voidaan tukea hankevaiheessa enintään 300 työpäivää (ennen max. 200 työpäivää)
  • Kansainväliset kansalaisjärjestöt ovat myös hyväksyttyjä pilottikumppaneita hanketyypissä Pilotointi ODA-kelpoisen kansainvälisen järjestön kanssa.
  • Tukea voidaan myöntää myös ulkoministeriön Public Investment Facility -rahoitustukikelpoisen investointihankkeen toteutettavuusselvitykseen (feasibility study).
  • Tukitoimintohankkeissa voidaan jatkossa tukea hankkeessa järjestettävien tilaisuuksien kohtuullisia tilavuokria sekä osallistujien matkakustannukset ja kokouspaketit.

Kaikkiin uudistuksiin voi tutustua Liikekumppanuustuen ehdot -dokumentissa. Huomaathan, että alla olevat liitteet ovat voimassa 1.1.2022 alkaen, ja mikäli olet hakemassa liikekumppanuustukea vielä 2021 puolella, tulee sinun käyttää vuonna 2021 voimassa olevia, Hakuohjeet ja -lomakkeet -sivuilta löytyviä liitteitä.

 

LIITTEET

Mikäli hankehakemuksen haluaa jättää vanhoilla ehdoilla ennen vuodenvaihdetta, tulee perustietoilmoitus panna vireille viimeistään ke 22.12.21 klo 14 mennessä (vastaanottokuittaus toimitetaan 23.12.21 kuluessa). Ministeriö ei toimita vastaanottokuittauksia eikä anna neuvontapalveluita 27.-29.12. välisenä aikana.

Lisätietoja uusista ehdoista ja loppuvuoden käsittelyajoista: fp@finnpartnership.fi tai 09 348 434.

 

Share on social media