News

A new incentive for Finnish consulting companies and NGOs encouraging the development of commercial consortia

08.04.2021

8.4.2021

Vuonna 2021 konsortiohankkeiden määrää pyritään aktiivisesti lisäämään yhteistyössä kotimaisten konsulttiyritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Finnpartnership maksaa 3000 euron (+alv.) kannustinkorvauksen kahdeksalle erilliselle elokuun loppuun mennessä kehitettävälle hankeaihiolle. Kehitettävissä hankeaihioissa/konsortiossa tulee olla vähintään kolme kotimaista toimijaa, kuten yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja/tai oppilaitoksia. Kannustinkorvaus maksetaan konsortion kehittäjälle, joka voi myös itse toimia alihankkijana tai tuen hakijana konsortiohankkeessa.

Tietoisku uudesta toiminnosta ja hankeaihioiden kehitykselle asetetuista kriteereistä sekä verkostoitumistilaisuus järjestetään Teams-etäyhteydellä torstaina 29.4. klo 10-12. Ilmoittautuminen tulee tehdä tiistaihin 27.4. mennessä. Ilmoittaudu tästä!

Rakennetaan yhdessä eri toimijoiden osaamista hyödyntäviä kaupallisia kokonaisratkaisuja/monitoimijamalleja, linjassa YK:n kestävän kehityksen- ja Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa tukien samalla Suomen uutta Afrikka-strategiaa! 

Share on social media